Всички качени снимки на този сайт са със запазени авторски права. Използването им без позволението на авторите е незаконно. Ако искате да се свържете с тях използвайте следния е-майл: ivailo.angelov@bspb.org
При използване на информация от този сайт, моля цитирайте по следния начин:

Ангелов, И., Аркумарев, В., Йоцова, Ц., Добрев, В., Добрев, Д., Мюмюн, С., Димитрова, Л., Куртев, М., Ангелов, И. (2011 и следващите години). Опазване и изследване на египетския лешояд в България, Българско дружество за защита на птиците, Природозащитен център Източни Родопи. Интернет адрес: http://www.neophron.bspb.org/
При използване на публикации, доклади, презентации, становища и др. се цитират имената на конкретните автори!