Смъртни случаи сред египетските лешояди през гнездовия сезон

[ 2011-08-25 13:48:13 ]

 

През месеците април и май гнездовият сезон обещаваше да бъде по-успешен за египетските лешояди от миналогодишния. От 32 установени двойки, 24 пристъпиха към снасяне на яйца и мътене, което е с две повече от миналата година. Ежегодно поради различни причини някои двойки не успяват да измътят яйцата си, а част от малките загиват след излюпването. Средногодишно около две двойки са неуспешни в гнезденето, след като са снесли яйца, но през тази година броят ми достигна до пет. Две двойки претърпяха неуспех в мътенето, а малките на останалите три загинаха.

Поне две от двойките бяха неуспешни поради загиване на една от възрастните птици – една на етап мътене, а другата в периода на отглеждане на малкото, което беше на поне 50 дни и също беше намерено загинало. Причините за неуспеха на другите три двойки остават неизвестни. Възможна причина за смъртта на лешоядче, което загина на възраст около 10-20 дни, е двойка гарвани, които през тази година гнездиха на по-малко от 10 метра от гнездото на лешоядите. Гарваните имат предимство във въздушните схватки и използваха всеки удобен случай да атакуват лешоядите. Възможно е те да са причинили смъртта на лешоядчето в момент на отсъствие на родителите.

Тежки времена имаха и египетските лешояди в Природен парк „Русенски Лом”, където беше отбелязан своеобразен национален рекорд по късно загнездване. В парка са останали само две двойки и в средата на април за огромно съжаление мистериозно изчезна мъжката птица от по-старата и опитна двойка. Предполагаме, че птицата се е отровила след консумиране на незаконно поставена отровна примамка за хищници, където Георги Георгиев – експерт по биоразнообразие от дирекцията на парка, установи отровени чакали, скитащи и домашни кучета и голям ястреб (Accipiter gentilis). Закононарушението, обаче остана ненаказано, поради незаинтересованост на отговорните държавни институции. Останалата сама женска птица продължи да ремонтира гнездото и в края на месец май беше наблюдавана заедно с други две възрастни птици. Най-неочаквано на 1 юни беше наблюдавана мътещата птица в гнездото, а в средата на юли доброволци на Природния парк регистрираха излюпването на едно малко. Със снасянето на яйца в последните дни на месец май, двойката лешояди от Русенски Лом изостава с цели десет дни зад най-късно установената замътилата двойка досега. Очакваме малкото да излети в последните дни на септември, когато почти всички египетски лешояди вече ще са напуснали страната на път към Африка. Двете гнезда на египетски лешояди в Поломието са под ежедневно наблюдение на доброволци на БДЗП и дирекцията на парка.

Имайки предвид високата смъртност в годините преди достигане на полова зрелост, само няколко от 10 излетели от гнездата лешоядчета успяват да доживеят до придобиване на възрастно оперение. През тази година гнездовият успех в България се равнява на 23 млади египетски лешоядчета, някои от които вече летят около гнездата си. 15 двойки са отгледали едно малко, а четири - две малки.

Надяваме се всички останали малки да излетят успешно от гнездата си и добре подготвени, да се отправят на дългия път към Африка.

За повече информация: www.neophron.bspb.org


1.	Загинал възрастен египетски лешояд под гнездовата скала 2.	Останки на младо лешоядче, загинало преди излитане в гнездото на възраст около 60-65 дни 3.	Мониторинг в традиционна гнездова територия, която остана незаета през миналата година, а през тази беше заета от новопоявила се двойка египетски лешояди 4.	Мониторинг на лешояди на площадка за подхранване
1. Загинал възрастен египетски лешояд под гнездовата скала 2. Останки на младо лешоядче, загинало преди излитане в гнездото на възраст около 60-65 дни 3. Мониторинг в традиционна гнездова територия, която остана незаета през миналата година, а през тази беше заета от новопоявила се двойка египетски лешояди 4. Мониторинг на лешояди на площадка за подхранване