Египетското лешоядче Грошко, екипирано със сателитен предавател [ 2011-08-08 10:56:56 ]


На 04.08.2011 г. в Природен парк „Русенски Лом”, екип на БДЗП постави сателитен предавател на малко египетско лешоядче (Neophron percnopterus). От дирекцията на парка му дадоха името Грошко – израз на голямата любов към египетските лешояди и невероятната ценност, която те представляват за долината на Ломовете, незаменима част от националното богатство на България.

Поставянето на предавателя е част от изпълнение на договор с дирекцията на парка, дейностите по който предвиждат още и поставяне на радио-предавател на бухалче и на сателитен предавател на черно щъркелче, което беше вече извършено в началото на юли (http://bspb.org/show2.php?id=1947&menu_id=33).

Египетският лешояд е един от най-емблематичните и ценни за страната ни видове птици. Невероятно красив, елегантно оперен и с аристократична прическа, той се е превърнал и в емблематичен вид за природозащитата в България. За съжаление поради комплекс от заплахи, водещи сред които са отравянето, отстрелът и смъртността по миграционния път, понастоящем египетските лешояди са застрашени от изчезване. Националната популация едва превишава 30 двойки. БДЗП, съвместно с други природозащитни организации и държавни институции, полагат специални грижи за опазването му, като дейността се разпростира дори извън пределите на България - в Судан (http://www.neophron.bspb.org/news/101011.html) и Етиопия (http://www.neophron.bspb.org/news/101222.html). С поставянето на сателитния предавател ще бъдат придобити допълнителни знания за заплахите, миграционния път и местата за зимуване на вида – информация, от ключово значение за оптимално планиране на природозащитни дейности.

През изминалата година БДЗП постави друг сателитен предавател – на лешоядчето Спартак от Източните Родопи. Спартак успя да достигне Чад в Централна Африка, където за огромно съжаление загина. Повече за неговата история може да намерите тук:

Лешоядчето Спартак ни разкрива зимните квартири на египетските лешояди
http://www.neophron.bspb.org/news/101119.html
Лешоядчето Спартак и неговата мисия
http://www.neophron.bspb.org/docs/ZA_PTICITE_2010_2.pdf
Краят на мисията на лешоядчето Спартак
http://www.neophron.bspb.org/docs/2011_Angelov_neophron_satellite_Chad.pdf

По време на поставянето на предавателя, Грошко показа, че има завидна доза кураж и непримиримост в желанието за живот. Желаем му успешно излитане от гнездото и попътен вятър за него и неговите родители по дългия и изпълнен с опасности път към Африка.

За допълнителна информация посетете сайта „Опазване и изследване на египетския лешояд в България” (www.neophron.bspb.org).

1.	Грошко показва колко е страшен в дъното на гнездовата ниша преди поставянето на предавателя

2.	Поставянето на предавателя

3.	Предавателят с информация за контакти изписана на него

 

1. Грошко показва колко е страшен в дъното на гнездовата ниша преди поставянето на предавателя

2. Поставянето на предавателя

3. Предавателят с информация за контакти изписана на него

4.	Сред всички египетски лешояди в България, Грошко и неговите родители живеят в най-обширния апартамент

5.	Грошко в процес на успокояване след поставянето на предавателя

 

 

4. Сред всички египетски лешояди в България, Грошко и неговите родители живеят в най-обширния апартамент

5. Грошко в процес на успокояване след поставянето на предавателя