БДЗП взе токсикологични проби и опръстени всички малки на египетския лешояд в България [ 2009-08-10 03:44:47 ]

От всички 25 малки на световно застрашения египетски лешояд в България бяха взети проби за токсикологични изследвания от екип на БДЗП в периода от 15.07 до 05.08.2009 г. На малките бяха поставени и цветни пръстени.

След тревожните миналогодишни резултати за здравословното състояние на малките (http://bspb.org/show2.php?id=1072&menu_id=33), през тази година БДЗП извърши по-мащабно токсикологично изследване на младите египетски лешояди. От 21 малки бяха взети кръвни проби за изследване на съдържание на тежки метали, антибиотици, пестициди и различни болести. Секрети от око, гърло и клоака бяха взети от всички 25 малки за изследване преобладаването на бактериални и гъбични инфекции.

На десния крак на малките лешояди беше поставян жълт пластмасов пръстен с номер, позволяващ бъдеща идентификация в природата от разстояние до около 400-500 метра. Пластмасовият пръстен е модел, разработен специално за египетския лешояд и използван от повече от 10 години от колеги в Испания. Голямото предимство на този модел пластмасови пръстени е, че не падат след години, а остават през целия живот на птицата. Ежегодното извършване на тази дейност, съчетана с последващ добър мониторинг ще позволи да проследяваме не само живота, репродуктивния успех, смяната на гнездовите територии и на партньорите на отделните индивиди, но и ред други все още много слабо проучени аспекти от популационната екология на вида, които ще дават насоки за бъдещите мерки за опазване.
На левия крак на малките беше поставян стандартен алуминиев пръстен с изписан адрес за връзка, където в случай, че птицата бъде открита може да бъде изпратена информацията за състоянието и местонахождението й.

Събрани са и биометрични данни на малките, които ще бъдат изполвани за допълнителен анализ на състоянието на птиците, приблизително определяне на възрастта и пола им и други показатели.

Наред с миналогодишното извършване на дейността, когато токсикологични проби бяха взети от 15 малки, а общо 27 бяха опръстенени, това изследване е едно от много малкото по рода си, извършвани на Балканите. Подобни изследвания се извършват в националния парк Дадя в Гърция, където гръцки колеги ежегодно опръстеняват и вземат токсикологични проби от голяма част от малките на черния лешояд - друг застрашен вид лешояд, вече изчезнал от гнездовата орнитофауна на България, а в Сърбия и Хърватска ежегодно се опръстеняват немалка част от младите белоглави лешояди.
Събраните токсикологични проби ще бъдат изпратени за изследване и анализ до специалисти в Природонаучния музей в гр. Мадрид, Испания, които са водещите в Европа в областта на токсикологичните изследвания на лешояди. През 2010 г. ще бъдат публикувани окончателните резултати от изследването.

Дейността беше отразена в новините на Би Ти Ви.
http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=136125
Репортаж беше излъчен и по телевизия Про БГ.
http://vbox7.com/play:d4198393
Новина в уеб сайта на Хасково инфо.
http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11054&Itemid=2

Екипът на БДЗП извършил дейността беше в състав Владимир Добрев, Добромир Добрев, Волен Аркумарев, Цветомира Йоцова, Ивайло Ангелов и Николай Терзиев.
В 5 от дните дейността беше извършена под наблюдението на представители от Регионалните инспекции по околна среда и води от Варна, Русе и Велико Търново, а на територията на Природен парк Русенски Лом съвместно с представител на ДПП Русенски Лом.

Изказваме благодарности на доброволците извършващи охраната на едно гнездо в Североизточна България, благодарение на чиито усилия двойката успя да излюпи и отглежда едно малко. Благодарности и на Ивайло Борисов (Полева станция за изследване на прилепите, с. Табачка) за оказаната помощ в района на Русенски Лом.

Токсикологичното изследване и опръстеняването на египетските лешояди са финансирани от Проект Родопи, Rufford Small Grants, Фондацията за опазване на лешоядите и частни дарения на Барбара Крос, Майкъл Робъртс и Ед Кийбъл, Великобритания.