Първите двойки египетски лешояди вече са по гнездата си [ 2007-04-02 12:01:01 ]
Три от посетените в края на март 12 територии на египетски лешояди в Източните Родопи, вече са заети. Доброволците на БДЗП посетиха терените в периода 25-31 март и освен двойките египетски лешояди, наблюдаваха и две единични птици. Проведените наблюдения са част от дейностите на БДЗП по стартиралия наскоро проект с подкрепата на Франкфуртското зоологично дружество и Фондацията за черния лешояд Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България.

Това са първите дни след пристигането на птиците от Африка. Едната от двойките египетски лешояди почиваше в гнездото си, а другата в продължение на половин час с ремонтираше своето. Една от птиците от третата двойка успя да се спаси от нападението на едногодишен царски орел.На площадката за подхранване на лещояди край Студен кладенец бяха наблюдавани и първите за пролетта два картала.  Наблюдението беше при подхравнането на лешоядни птици, което БДЗП провежда всеки месец, координирано с колеги от Гърция.