Успешно стартира програма за изследване на египетския лешояд в България. [ 2005-07-15 12:01:01 ]
Египетският лешояд е застрашен от изчезване вид не само в България, но и в почти всички европейски страни, в които се среща. Много от двойките в страната не успяват да отгледат поколение. Дори на места с изобилна храна и осигурено спокойствие, съществуват двойки които не успяват да отгледат своите малки по причини неизвестни до сега. В района на град Маджарово, който е един от най-значимите за вида, през 2004 година само 50 % от гнездящите птици успяха да отгледат поколение.Една от най-вероятните причини за ниския гнездови успех е възможното натравяне на птиците с пестициди, използвани в селското стопанство, както и поглъщане на отровни за птиците вещества, които се изхвърлят на градските бунища - местата където египеетските лешояди често се хранят.Без да се знаят конкретните причини за намаляването на числеността на вида, не биха могли да се приложат конкретни мерки за опазването му. Това е причината Българското дружество за защита на птиците да започне изпълняването на програма за улавяне на диви египетски лешояди с цел вземане на кръвни проби за токсикологично изследване и индивидуално маркиране на птиците. Тази дейност ще помогне много на специалистите да вземат добри решения за бъдещето опазване на вида.През изминалата седмица се получиха първите резултати. Вече три египетски лешояда- Жоро, Данчо и Коджабашев носят цветни пръстени с индивидуални номера. Разбира се част от имената могат да претърпят известна промяна, след като се установи със сигурност пола на птиците.От лешоядите са взети кръвни проби, които ще бъдат изследвани в Националния ветеринаро-медицински диагностичен институт в София. Дейността ще продължи през тази година, до заминаването на египетските лешояди в Африка.